ANUNȚ CONCURS OCUPARE POST CONTRACTUAL

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Electricienilor nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual , in conformitate cu H.G. nr.1336 din 28.10.2022, intrata in vigoare la data de 08.11.2022:

Denumirea postului :

PORTAR, treapta profesionala I – post vacant pe perioada determinată, (titular în concediu medical de peste 3 luni).

Conditiile de participare la concurs:

Studii:  Medii / Generale.

Vechime în muncă minim 2 ani.

Atestatul de agent de paza, constituie un avantaj.

Documentele necesare înscrierii la concurs:

Cerere.

Copii: act de identitate, certificat de naștere, acte de studii, carnet de munca si adeverințe care sa ateste vechimea în muncă după data de 01.01.2011, până în prezent, raport salariat din REVISAL.

Cazier judiciar (declarație pe propria răspundere urmat de depunerea cazierului judiciar până la data desfășurării primei probe).

Adeverința medicală care sa ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 (șase) luni anterior derulării concursului.

Aviz psihologic cu timbru profesional pentru angajare în funcție.

Fișa de aptitudini de la medicina muncii pentru lucrul de noapte.

Condițiile desfășurarii concursului:

Concursul constă în probă scrisă și interviu; se vor desfașura la sediul unității după cum urmează:

Proba scrisa in data de 05.04.2023, ora 10,00.

Afisarea rezultatelor, probei scrise: 05.04.2023, ora 12,00.

Depunerea contestațiilor pentru proba scrisa: 05.04.2023 , orele  12,00 – 13,00.

Afisarea rezultatelor dupa contestatii 05.04.2023, ora 13,30;

Interviul in data de 05.04.2023, ora 13,45;

Afisarea rezultatelor finale 06.aprilie, ora 14,00.

Bibliografia și tematica de studiu se pot ridica de la secretariat.

Depunerea dosarelor in perioada 20.03.2023 – 29.03.2023.

Persoana de contact: Mateescu Angela – 0269.244351.