Laborant

Fizica este una dintre cele mai vechi discipline academice. Este considerată, poate cea mai importantă ştiinţă a naturii deoarece cu ajutorul ei pot fi explicate alte fenomene întâlnite în chimie sau biologie.

Chimia este ştiinţa materiei care studiază compoziţia, structura şi proprietăţile substanţelor şi transformările la care se supun acestea, se axează pe studiul elementelor lumii şi legăturile între acestea.

Cu alte cuvinte, tot ceea ce ne înconjoară este legat de aceste două discipline, accentuat studiate în învăţământul preuniversitar.

Cum profilul liceului nostru este unul tehnologic, fizica este una dintre principalele discipline care stau la baza meseriei de tehnician, meseria pe care elevii şi-o însuşesc de-a lungul  celor 4 sau 5 ani de studiu.

Astfel, în şcoala noastră, pentru buna desfăşurare a procesului instructiv – educativ, pe lângă cele 18 săli de clasă şi cabinete,  liceul dispune şi de două laboratoare de fizică şi un laborator de chimie.

Orele de curs, de fizică şi chimie se desfăşoară în laboratoarele specializate, care au fost îmbunătăţite  pentru ca elevii sa dispună de confortul necesar instruirii lor.

Laboratoarele sunt dotate cu aparatura necesară efectuării oricărui tip de experienţe prevăzute în programa şcolară. În plus, acestea au în dotare calculatoare, soft-uri didactice specializate precum şi un videoproiector, astfel elevii pot fi mai “aproape” de subiectele discutate la ora de curs.