Cabinet de consiliere

CABINETUL DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

Profesor consilier şcolar: Mihăilă Tiberiu Adrian

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică asigură informarea, cunoaşterea şi consilierea psihopedagogică a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice prin activităţi specifice realizate la nivel individual şi/sau de grup, acţiuni de colaborare cu comunităţile locale, instituţii care desfăşoară activităţi în domeniul educaţional în scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor.

Printre problematicile activităţilor de consiliere se numără:

·  Cunoaştere şi autocunoaştere;

·   Adaptarea elevilor la mediul şcolar;

·   Adaptarea şcolii la nevoile elevilor;

·   Optimizarea relaţiei şcoală-elevi-părinţi;

·   Prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;

·   Servicii de consiliere pentru părinţi;

·   Evaluarea psihopedagogică a elevilor;

·   Asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale.

PROGRAM CABINET

LUNI – 11.00 – 14.00

JOI – 11.00 – 14.00

VINERI – 12.00 – 14.00