Cabinet de consiliere

CABINETUL DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

Profesor consilier şcolar:   Crina  Mocanu – Popa

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică asigură informarea, cunoaşterea şi consilierea psihopedagogică a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice prin activităţi specifice realizate la nivel individual şi/sau de grup, acţiuni de colaborare cu comunităţile locale, instituţii care desfăşoară activităţi în domeniul educaţional în scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor.

Printre problematicile activităţilor de consiliere se numără:

·         Cunoaştere şi autocunoaştere;

·         Adaptarea elevilor la mediul şcolar;

·         Adaptarea şcolii la nevoile elevilor;

·         Optimizarea relaţiei şcoală-elevi-părinţi;

·         Prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;

·         Servicii de consiliere pentru părinţi;

·         Evaluarea psihopedagogică a elevilor;

·         Asigurarea serviciilor de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale.

ORARUL CABINETULUI

Ziua  săptămâniiConsiliere psihologicăOre de predare
LUNI10:00 – 13:0008:00 – 10:00 13:00 – 14:00
MARȚI09:00 – 12:00 
JOI09:00 – 11:00