Biblioteca

BIBLIOTECA COLEGIULUI TEHNIC ENERGETIC SIBIU

Biblioteca Colegiului Tehnic Energetic este o componentă importantă a procesului instructiv-educativ care se desfăşoară în şcoală, sprijinind elevii şi cadrele didactice în lectură, studiu şi elaborarea de lucrări proprii în diferite domenii ale cunoaşterii.

Pornind de la colecţionarea, organizarea  şi conservarea cărţilor şi ajungând la misiunea ei – aceea de a furniza informaţie – biblioteca pune la dispoziţia utilizatorilor săi un fond documentar de 28.022 de volume, o parte a acestuia fiind oferit spre consultare în  acces liber: lucrări de referinţă (dicţionare, enciclopedii, albume), ştiinţe exacte (matematică, fizică, chimie, biologie, astronomie), ştiinţe aplicate (inginerie, tehnică), artă, lingvistică, literatură română şi universală, geografie şi istorie.

Sediul  bibliotecii este la parterul Internatului Colegiului Tehnic Energetic, str. Electricenilor nr.1.

Biblioteca este deservită şi gestionată de către un bibliotecar titular, retribuit cu norma  

 întreaga, iar conducerea este asigurată de către directorul Colegiului Tehnic Energetic.  

Colecţiile bibliotecii sunt puse în valoare prin :

 • expoziţii de carte prilejuite de aniversări ale autorilor sau evenimente importante;
 • liste de noutăţi semnalând ultimele achiziţii;
 • campanii de popularizare a unor publicaţii, aflate în legătură directă cu bibliografia şcolară.

Bibliotecara, împreună cu cadrele didactice, organizează activităţi complexe privind:

 • stimularea interesului pentru lectură şi îndrumarea elevilor;
 • studiul individual al elevilor, formarea şi educarea deprinderilor muncii intelectuale;
 • educaţia permanentă a elevilor şi lărgirea sferei de interes a acestora către dezvoltarea profesională şi personală;
 • asigurarea condiţiilor pentru studiul individual al cadrelor didactice din şcoală.

Pentru folosirea colecţiilor bibliotecii, elevii trebuie să se înscrie la bibliotecă. Înscrierea se face pe baza cărţii de identitate şi a carnetului de elev, cu prilejul solicitării primului împrumut de carte,  când se întocmeşte fişa de înscriere la bibliotecă (fişa de împrumut). Prin semnarea fişei, cititorul se obligă să respecte regulamentul bibliotecii, care prevede că elevii şi profesorii pot împrumuta maxim 3 carţi o dată, pe un termen de 2 săptămâni, cu posibilitate de prelungire  până la 30 de zile. Nu se pot împrumuta: dicţionare, atlase, albume, cărţi rare sau într-un singur exemplar, reviste, hărţi, enciclopedii. Acestea se pot studia şi folosi numai în bibliotecă sau în sălile de clasă.

Drepturile şi îndatoririle cititorilor sunt:

 • accesul liber şi gratuit la fondul de carte al bibliotecii;
 • respectarea termenelor de restituire a publicaţiilor împrumutate;
 • evitarea pierderilor sau deteriorării publicaţiilor;
 • abordarea unui comportament civilizat şi respectuos şi păstrarea  ordinii şi liniştii în bibliotecă.

                                            Burugă Maria – Bibliotecar