Anunț examen de certificare a calificării profesionale nivel 4

Perioada de înscriere este 16-18 august 2023, la secretariat, între orele 10.00 – 13.00 (se va completa o cerere tip).

Proiectele scrise se predau la secretariat, cu avizul îndrumătorului, până în data de 18 august 2023, ora 13.

Examenul se susține în 21 august 2023 începând cu ora 8.30, având OBLIGATORIU CARTEA DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL.