Anunț ocupare post contractual

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Electricienilor nr. 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual , în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1336 din 28.10.2022, intrată în vigoare la data de 08.11.2022:

Denumirea postului :

ÎNGRIJITOR, treapta profesionala I – post vacant pe perioada determinata, (titulara  aflându-se in concediu medical )

Condițiile de participare la concurs:

Studii:  Medii / Generale. (10 clase).

Abilități pentru munca in echipă.

Disponibilitate pentru munca in doua schimburi.

Vechime in munca minim 2 ani.

Documentele necesare înscrierii la concurs:

Cerere.

Copii după următoarele acte: act de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, acte de studii, carnet de munca si adeverințe care sa ateste vechimea în muncă după data de 01.01.2011, până în prezent, raport salariat din REVISAL.

Cazier judiciar, sau declaratie pe propria raspundere.

Adeverința medicală care sa ateste starea de sănătate, eliberata cu cel mult 6 (șase) luni anterior derulării concursului.

Calendarul desfașurarii concursului:

Depunerea dosarelor in perioada: 04.03.2024 – 15.03.2024, orele 10-15;

Afisarea rezultatelor dupa selectia dosarelor: 20.03.2024, ora 13,00.

Depunerea contestatiilor:21.03.2024, orele 10-12;

Afisarea rezultatelor in urma solutionarii contestatiilor depuse: 22.03.2024, ora 13;

Concursul constă în proba practică și interviu; punctajul minim obținut pentru fiecare probă este de 50 puncte. Probele se vor desfașura la sediul colegiului după cum urmează:

Proba practică în data de 04.04.2024, ora 10,00.

Afișarea rezultatelor 04.04.2024, ora 12,00.

Depunerea contestațiilor 04.04.2024, ora 12,00-1300;

Afișarea rezultatelor contestațiilor 04.04.2024 ora 14,00;

Interviul in data de 04.04.2024, ora 15,00;

Afișarea rezultatelor finale  in data de 05.04.2024, ora 12,00.

Persoana de contact: Mateescu Angela – 0269 -244351. Relații suplimentare se pot obține la secretariatul colegiului, inclusiv bibliografia pentru concurs.