Desfășurare cursuri din 05.05.2021

Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, după analiza situației epidemiologice din Municipiul Sibiu din data de 29.04.2021, în conformitate cu OMEC 3235/04.02.2021 completat de OMEC 3459/06.03.2021 și conform Hot. CNSU nr. 25/28.04.2021, a hotărât ca, în școala noastră să se aplice scenariul 2 de desfășurare a cursurilor, respectiv, din data de 05.05.2021 clasele a IX-a, a X-a și a XI-a vor participa la cursuri online, iar elevii claselor a XII-a din data de 10.05.2021 vor participa la cursuri cu prezență fizică cu clasa întreagă. În perioada În funcție de evoluția infectărilor acest mod de desfășurare a cursurilor se va  modifica.