ÎNSCRIERI CLASA a IX–a, anul școlar 2021-2022

Înscrierile în clasa a IX-a vor avea loc în perioada 25-28 iulie 2021 în salile 09 și 11, la parter !

Duminică 25.07.2021 – Intervalul orar 09.00-13.00

Luni-Miercuri 26-28.07.2021 – Intervalul orar 08.00-16.00

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A IX-A, ANUL ŞCOLAR 2021/2022

  • Un dosar plic;
  • Cererea de înscriere;
  • Certificatul de naştere – în copie;
  • Cartea de identitate – în copie;
  • Adeverinţa cu notele de admitere, eliberată de şcoala de provenienţă – în original;
  • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII, cu media generală calculată – în original;
  • Adeverinţă medicală cu vaccinările – în original.

Criteriile de repartizare pe specializări:

  • Media de admitere;
  • Opţiunea elevului;
  • Limbile străine studiate.

Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin email, cu documentele originale scanate, în perioada legală de înscriere.

În cazul transmiterii dosarelor prin poștă sau email, candidații au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată conform cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal, în termen de maxim două săptămâni de la începerea cursurilor.