Biblioteca

BIBLIOTECA COLEGIULUI TEHNIC ENERGETIC SIBIU Biblioteca Colegiului Tehnic Energetic este o componentă importantă a procesului instructiv-educativ care se desfăşoară în şcoală, sprijinind elevii şi cadrele didactice în lectură, studiu şi elaborarea de lucrări proprii în diferite domenii ale cunoaşterii. Pornind de la colecţionarea, organizarea  şi conservarea cărţilor şRead More…

Personal nedidactic

PERSONAL NEDIDACTIC Anul școlar 2022-2023 Brezai Maria – Îngrijitor Idu Sanda Ștefania – Îngrijitor Irom Elena Georgeta – Îngrijitor Lupu Anișoara – Îngrijitor Casapu Maia – Îngrijitor Mihălțan Maria – Îngrijitor Pop Ioan Alexandru – Muncitor Cazacu Constantin – Muncitor Mihai Vasile Daniel – Portar Lungu Nicolae – Portar Popa Ioan – Portar Read More…

Personal didactic auxiliar

PERSONALUL DIDACTIC  AUXILIAR Anul școlar 2022-2023 Mateescu Angela – Secretar șef Raiu Adrian – Administrator financiar – contabil șef Coman Gheorghe Marian – Administrator de patrimoniu Burugă Maria – Bibliotecar Stoica Monica – Laborant Marin Monica – Administrator financiar Tarcea Marius Sorin – Informatician Stanciu Florea – Supraveghetor de noapte
Read More…

Personal didactic

CADRE DIDACTICE Anul școlar 2022 – 2023 Subcomisie metodică: Limbă și comunicare Stanislav Ana – Limba și literatura română – responsabil subcomisie Teodorescu Iulia – Limba și literatura română Oniga Lia – Limba și literatura română Enăceanu Ana – Limba engleză Soare Constanța – Limba engleză Iliaș Denisa Georgiana – Limba franceză Glatz NicolRead More…