Mobilitati

Human Ressource Management in Education Institutions – GRU-13-MOF-376-SB-CZ

În perioada 14 iulie – 19 iulie 2013, Volosciuc Sorin a participat la Mobilitatea de formare continuă  Grundtvig: Human Ressource Management in Education Institutions, număr de referinţă GRU-13-MOF-376-SB-CZ, organizat de ITC – International TEFL Certificate, la Praga, Republica Cehă.

Grantul a fost finantat de Comisia Europeana şi gestionat de  ANPCDEFP,  actiunea Grundtvig. 

Obiectivele cursului au fost:

·         Auto-conștientizarea importanței managementului resurselor umane în instituțiile de învățământ;

·         Cunoaşterea metodelor și abordărilor eficiente în managementul resurselor umane;

·         Cunoaşterea instrumentelor de gestionare eficientă a resurselor umane și aplicații practice;

·         Îmbunăţăţirea experienţei prin abordarea studiilor de caz referitoare la  gestionarea resurselor a diferitelor tipuri de organizaţii;

·         Creșterea gradului de conștientizare a rolului  managementului resurselor umane în instituțiile de învățământ

·         Dobândirea de abilităţi de comunicare a managerilor din domeniul educaţiei adulţilor;

·         Dezvoltarea procesului de comunicare în cadrul organizaţiilor implicate în educaţia adulţilor;

·         Schimbul de experienţă şi prezentarea de modele de bună practică de către participanţii la cursul de formare;

·         Dezvoltarea cooperării între organizaţiile implicate în educaţia adulţilor din Europa;

IMG-20130716-00453

Au fost folosite: metode de predare iteractivă în cadrul orelor de curs, jocuri de rol, foarte multe studii de caz, chestionare, răspunsuri sugerate, care au fost ulterior comentate.

În general studiile de caz au fost discutate pe grupe de lucru, iar fiecare grupă îşi prezenta concluziile şi comentariile.

La acest eveniment au participat 5 de cursanti  din 4 ţari (Spania, Franţa, România şi Turcia).

Activităţile cursului au fost:

·         Modulul 1 – Definiţii din domeniul managementului resurselor umane;

·         Modulul 2 –  Analize SWOT;

·         Modulul 3 –  Studii de caz din domeniul managementului resurselor umane;

·         Modulul 4 –  Construirea echipei;

·         Modulul 5 –  Motivarea;

·         Modulul 6 –  Angajamentul echipei;

·         Modulul 7 –  Activităţi de leadership;

·         Modulul 8 – Abilităţi de comunicare;

·         Modulul 9 – Abilităţi de negociere;

·         Modulul 10 – Formare şi dezvoltare;

·         Modulul 11 – Antrenare şi dezvoltare;

·         Modulul 12 – Jocuri de rol;

·         Modulul 13 – Studii de caz;

·         Modulul 14 – Discuţii.

Planning and Managing European Projects – COM-11-431-CG-AT

În perioada 22 august – 26 august  2011, Volosciuc Sorin Dan a participat la Cursul de formare Comenius : Planning and Managing European Projects, număr de referinţă COM-11-431-CG-AT, organizat de Europäische Bildungsinitiative / European Initiative for Education, la Wiener Neustadt, Austria.

Grantul a fost finantat de Comisia Europeana şi gestionat de  ANPCDEFP,  actiunea Comenius. 

Activităţile cursului au avut ca puncte centrale: iniţierea, planificarea, realizarea, monitorizarea, controlul şi evaluarea proiectelor europene.

Instituţia organizatoare, Europaische Bildungsinitiative/ European Initiative for Education, a dezvoltat prin formatorii ei, în cele 25 de ore de curs, o analiză a tuturor etapelor unui proiect, a obstacolelor şi problemelor care pot apărea în derularea proiectelor, dar  a oferit şi modalităţi practice de a le depăşi, multe din ele izvorâte din experienţa practică a formatorilor de curs care erau evaluatori naţionali de proiecte în Austria.

DSC_0291
DSC_0284

Au fost folosite metode de predare iteractivă în cadrul orelor de curs, jocuri de rol, foarte multe studii de caz, chestionare, răspunsuri sugerate, care au fost ulterior comentate.

În general studiile de caz au fost discutate pe grupe de lucru, iar fiecare grupă îşi prezenta concluziile şi comentariile.

Evaluarea finală, din ultima zi de curs, a constat în realizarea pe grupe de lucru a  unui proiect multilateral de tip Comenius, pe o temă dată, între mai multe şcoli europene.

Pe lângă instruirea în domeniul proiectelor europene de adevăraţi profesionişti în domeniu, participanţii la curs au beneficiat de stabilirea de contacte cu profesorii din alte ţări europene şi şi-au exersat abilităţile de limba engleză, aceasta fiind limba de susţinere a cursului.

De asemenea, mai putem vorbi şi de avantajele culturale ale participanţilor care au luat contact direct cu civilizaţia şi istoria oraşului Wiener Neustadt.

La acest curs de formare au participat 19 de cursanti  din 5 tari (Spania, Suedia, România, Grecia, Turcia).

Roman Culture in Vesuvian area: the roots of European culture – COM-11-1783-CG-IT

            În perioada  9 mai-13 mai 2011, Tămaş Nicolae Bogdan a participat la Cursul de formare Comenius  Roman Culture in Vesuvian area: the roots of European culture, număr de referinţă COM-11-1783-CG-IT, organizat de către RAS FOUNDATION, Instituto Salesian, la Castellammare di Stabia, Italia.

             Grantul a fost finantat de Comisia Europeana şi gestionat de  ANPCDEFP,  actiunea  COMENIUS.

ALEXANDRU cel MARE si DARIUS AL III-LEA

Obiectivele cursului au fost:

  • Dobândirea de cunoştinţe despre cultura şi civilizaţatia romană în zona Vezuviului.
  • Cunoaşterea şi descoperirea vechilor oraşe antice romane din zona Golfului Napoli, cât şi catastrofa naturală produsă in anul 79 d.Hr.
  • Schimbul de informaţii între participanţi  cu privire la predarea în şcoală a istoriei Romei antice.

Au fost folosite: metoda expunerii prin diapozitive şi filme documentare, studii de caz, in final având loc un examen cu privire la cunoştinţele dobândite in sala de curs cât şi pe teren.

    Au fost vizitate siturile arheologice de la Pompei, Stabiae, Herculaneum, Oplonti, Boscoreale şi Muzeul de Arheologie din Napoli.

HERCULE

La acest eveniment au participat 4 de cursanti  din 4 ţări ( România, Germania, Slovenia, Republica Cehă ).

Soft Skills for Education Providers – GRU-11-MOF-49-SB-CZ

În perioada 10 iulie – 16 iulie 2011, Volosciuc Sorin Dan a participat la Cursul de formare Grundtvig : Soft Skills for Education Providers, număr de referinţă GRU-11-MOF-49-SB-CZ, organizat de ITC – International TEFL Certificate, la Praga, Republica Cehă.

Grantul a fost finantat de Comisia Europeana şi gestionat de  ANPCDEFP,  actiunea Grundtvig. 

Fotografie0119
Fotografie0121

Obiectivele cursului au fost:

-Dobândirea de abilităţi de comunicare a managerilor din domeniul educaţiei adulţilor;

-Dezvoltarea procesului de comunicare în cadrul organizaţiilor implicate în educaţia adulţilor;

-Îmbunătăţirea competenţelor de comunicare a utilizatorilor programelor de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru încurajarea dezvoltării pieţei muncii;

-Schimbul de experienţă şi prezentarea de bune practică de către participanţii la cursul de formare;

-Dezvoltarea cooperării între organizaţiile implicate în educaţia adulţilor din Europa;

Au fost folosite: metode de predare iteractivă în cadrul orelor de curs, jocuri de rol, foarte multe studii de caz, scenete, prezentări de filmuleţe despre limbajul nonverbal, multe chestionare, răspunsuri sugerate, care au fost ulterior comentate.

Fotografie0124
Fotografie0125

În general studiile de caz au fost discutate pe grupe de lucru, iar fiecare grupă îşi prezenta concluzille şi comentariile.

La acest eveniment au participat 7 de cursanti  din 3 tari ( România, Grecia şi Turcia).

Activităţile cursului au fost:

·Modulul 1 – Comunicarea şi ştiinţele Kinesiei;

·Modulul 2 –  Abilităţi de comunicare personal;

·Modulul 3 –  Abilităţi de comunicare personale în cadrul ierarhiei;

·Modulul 4 –  Abilităţi de rezvolvarea problemelor;

·Modulul 5 –  Prezentarea abilităţilor şi competenţelor;

·Modulul 6 –  Deprinderi de realizarea proiectelor;

·Modulul 7 –  Deprinderi de negociere;

·Modulul 8 –  Abilităţi şi deprinderi cumulative, integrarea lor.

Fotografie0114