Istoric

Prin Decizia Ministerială nr. 80340 din 02.08.1966 era înfiinţată la Sibiu sub denumirea de Liceul Industrial Energetic, prima unitate de învăţământ cu profil energetic din Sibiu. În prezent, școala poartă denumirea de Colegiul Tehnic Energetic Sibiu. Şcoala este situată pe strada Electricienilor nr. 1 şi a fost menţinută până în prezent destinaţia de spaţiu pentru învăţământ a tuturor imobilelor aparţinând unităţii şcolare.

Şcoala a funcţionat iniţial în dublă subordonare: Ministerul Învăţământului – implicat în principal în managementul educaţional şi metodic şi Ministerul Energiei Electrice – implicat în dotarea materială, pregătirea practică a elevilor şi asigurarea locurilor de muncă.

Ulterior a fost subordonată numai Ministerul Învăţământului, sub diferite denumiri.

În prezent sistemul energetic naţional aflându-se în restructurare, colaborarea cu Administraţia Sistemului Energetic are loc sub o forma mai restrânsa şi se dezvoltă relaţiile cu Primăria, comunitatea locală, agenţii economici de pe platforma industrială a Municipiului Sibiu.

Finanţarea este asigurată din:

 bugetul de stat, prin Inspectoratul Şcolar Județean Sibiu;

 bugetul local, prin Primăria Sibiu;

 venituri extrabugetare prin prestări servicii, autodotare, închirieri de spaţii, sponsorizări, donaţii.

Colegiul Tehnic Energetic Sibiu este o instituţie de cultura în care s-au îmbinat cu succes cultura tehnică cu cea umană având la dispoziţie o bază materială corespunzătoare.

Şcoala este relativ tânară, dar şi-a câştigat prestigiul în formarea specialiștilor în domeniul electric, devenind o şcoală de tradiţie. În egală măsură, munca de zi cu zi a elevilor şi dascălilor acestei şcoli, determină identitatea şi evoluţia pe mai departe.

Obiectivul principal al Colegiului Tehnic Energetic Sibiu a fost de a instrui elevii în domeniile energetic, electric, automatizări și electronică. În prezent, școala noastră oferă şi alte specializări, cum ar fi electrotehnică, telecomunicații, matematică-informatică intensiv, electromecanică. Profilele educaţionale ale şcolii au fost adaptate în mod constant la nevoile elevilor, precum şi la nevoile şi evoluţia pieţei muncii. Limba de predare pentru majoritatea elevilor este limba română, dar avem și clase în care se studiază limba germană intensiv. Unii elevi provin din zone defavorizate ale judeţului Sibiu. Prin echipament, personal şi performanţă, şcoala noastră este cea mai importantă instituţie de învăţământ în domeniul electric și electronic din judeţ, în acelaşi timp fiind capabilă de competiţie în domeniul informaticii, ca urmare a unui proces continuu de dezvoltare şi actualizare a echipamentelor și de pregătire a cadrelor didactice. De-a lungul anilor, elevii noştri au obţinut multe premii la olimpiadele cu profil  tehnic și teoretic, concursuri naţionale şi internaţionale, concursuri profesionale, concursuri regionale şi locale.

Şcoala noastră are parteneriate şi contracte de cooperare cu multe companii privitoare la desfășurarea practicii elevilor, la oferirea unor burse de studiu, la angajarea în perioada vacanțelor a elevilor și la angajarea absolvenților. De asemenea, companiile ne sprijină cu echipamente și mijloace financiare pentru ridicarea calității educației în școală. De-a lungul anilor, cadrele didactice ale şcolii noastre au avut o muncă productivă: au publicat cărţi şi materiale de sprijin, au participat la seminarii şi conferinţe naţionale şi internaţionale, au obţinut premii şi distincţii din partea statului român, precum şi diferite diplome de merit. Școala noastră organizează anual o sesiune de comunicări științifice și diferite concursuri școlare. De asemenea, școala are parteneriate şi colaborări cu mai multe universităţi din țară și din Europa, cu autorităţile locale, cu şcoli din Sibiu, din ţară și din Europa.

Dimensiunea europeană a şcolii s-a dezvoltat şi printr-o serie de proiecte şi parteneriate pe care le-am avut cu şcoli din Austria, Germania, Slovacia, Finlanda, Ungaria, Croația, Cehia, Polonia, cum ar fi: “Wir gehören zusammen. Bekämpfe Xenophobie und Rassismus mit Radio!”, „Dezvoltarea și experimentarea metodelor de E-Learning în procesul de învățare în context european”, „SISMEC – Consultanţă integrată în domeniul energiei durabile”, „Sun and Danube”. De asemenea, școala noastră desfășoară de 5 ani un parteneriat important cu Schmalkalden University of Applied Sciences, din Germania, unde în fiecare an unii dintre absolvenții școlii noastre își continuă studiile.

Școala noastră este autorizată din 2010 să desfășoare cursuri de calificare și de formare cu adulții și este centru acreditat E.C.D.L. de testare din 2007.

Denumirile școlii:

§ În perioada 1966 – 1976 şcoala a funcţionat cu denumirea de Liceul Energetic;

§ În perioada 1976 – 1990 cu denumirea de Liceul Industrial nr. 1;

§ În perioada 1990 – 2010 cu denumirea de Grupul Şcolar Industrial Energetic;

§ În perioada 2010 – prezent cu denumirea Colegiul Tehnic Energetic Sibiu.

Şcoala reprezintă principalul centru de formare în domeniul electric în zonă (prin baza materială, umană şi performanţe), fiind totodată extrem de competitivă şi în domeniul informatic, baza materială fiind în continuă dezvoltare şi modernizare.

La data înfiinţării, în 01.09.1966, unitatea a şcolarizat elevi la formele de învăţământ zi şi seral, specializarea electroenergetică.

Pe lângă spaţiile de învăţamânt, încă de la înfiinţare şcoala dispune de: cantină, internat, bucătărie, spălătorie, cabinet medical, laboratoare, ateliere, sală de sport, teren de sport.

Profilurile liceului s-au adaptat în permanenţă cerinţelor elevilor, nevoilor şi evoluţiilor de pe piaţa muncii. A fost menţinut profilul tehnic, dar specializările au fost permanent adaptate nevoilor menţionate.