Concurs anti-violenta

PROIECT DE PREVENIRE A VIOLENȚEI ȘCOLARE

PLANUL ACTIVITĂȚILOR

Anul școlar  2017/2018

1. Activități de informare – derulate în cadrul orelor de dirigenție 

1.a. „Comunicarea” – fișă de lucru                                        R.O.I. – instrument real de prevenire                                Anti-violență – workshop: realizarea posterului                                   11-20.04.2018

2. Evaluare

2.a. Transmiterea electronic a produsului final – poster-  23. 04.- 24.04.2018
2.b. Ziua Anti – Violență       Concurs – „NU!  VIOLENȚEI VERBALE”    26.04.2018
2.c. Diseminarea rezultatelor – în cadrul orelor de dirigenție 30.04.-11.05.2018
2.d. Prezentarea raportului activităților din cadrul proiectului în Consiliul Profesoral30.04.-11.05.2018

Informații privind concursul precum și criteriile de evaluare a produsului – poster

Echipa de lucru:

1. Realizarea fișelor activităților de informare,derulate în cadrul orelor de dirigenție:

       Coordonator pentru proiecte și programe educative -Văcariu Amelia Diana

       Profesor consilier școlar – Mocanu-Popa Crina

2. Realizarea raportului activităților din cadrul proiectului

       Director – Volosciuc Sorin

       Director Adjunct – Rotărescu Daniela

       Coordonator pentru proiecte și programe educative -Văcariu Amelia Diana

3. Stabilirea regulamentului pentru concurs:

       Director – Volosciuc Sorin Dan

       Profesor consilier școlar – Mocanu-Popa Crina

       Consiliul Școlar al Elevilor de la Colegiul Tehnic Energetic Sibiu

       Coordonator pentru proiecte și programe educative -Văcariu Amelia Diana

Parteneri:I.S.J. Sibiu
 I.P.J. Sibiu – Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității
 C.J.A.R.E. Sibiu

Aprobat,                                              Întocmit,

Director,                                              Coordonator pentru proiecte și programe educative

Volosciuc Sorin Dan ……………………  Văcariu Amelia Diana…………………………………..