Informații privind cursurile din zilele de 25, 28 și 29 septembrie 2020

În conformitate cu OMEC 5617/23.09.2020 și regulamentul-cadru din de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEC 5447/31.09.2020, în zilele de 25, 28 și 29 septembrie 2020, cursurile se vor desfășura exclusiv online. Orarul va comunicat de profesorii diriginți !

Director,

Volosciuc Sorin Dan