Desfășurare cursuri din 05.05.2021

Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic Energetic Sibiu, după analiza situației epidemiologice din Municipiul Sibiu din data de 29.04.2021, în conformitate cu OMEC 3235/04.02.2021 completat de OMEC 3459/06.03.2021 și conform Hot. CNSU nr. 25/28.04.2021, a hotărât ca, în școala noastră să se aplice scenariul 2 de desfășurare a cursurilor, respectiv, din data de 05.05.2021 clasRead More…

Informații privind cursurile începând din 26.10.2020

Dragi elevi, Stimați părinți, Ca urmare a Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind schimbarea scenariului pentru desfășurarea cursurilor la  instituțiile de învățământ din Sibiu, Consiliul de administrație al Colegiului Tehnic Energetic Sibiu a hotărât aprobarea aplicării scenariului ROȘU (cursuri exclusiv online pe platforma școlii)Read More…

Informații privind cursurile din zilele de 25, 28 și 29 septembrie 2020

În conformitate cu OMEC 5617/23.09.2020 și regulamentul-cadru din de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEC 5447/31.09.2020, în zilele de 25, 28 și 29 septembrie 2020, cursurile se vor desfășura exclusiv online. Orarul va comunicat de profesorii diriginți ! Director, Volosciuc Sorin Dan
Read More…