CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAȚIONAL 2021

SESIUNEA IUNIE – IULIE 2021

31 mai  – 04 iunie 2021 – Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

04 iunie 2021 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/ a XIII-a

14-25 iunie 2021 – Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale

28 iunie 2021 – Limba şi literatura română –proba E.a) – probă scrisă

29 iunie 2021 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

30 iunie 2021 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă

01 iulie 2021 – Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

05 iulie 2021 – Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora12,00 şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00

06-09 iulie 2021 – Rezolvarea contestaţiilor

09 iulie 2021 – Afişarea rezultatelor finale

SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE 2021

19 – 26 iulie 2021 – Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe.

16 august 2021 – Limba şi literatura română –proba E.a) – probă scrisă

17 august 2021 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

18 august 2021 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă

19 august 2021 – Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

23-24 august 2021 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

25 august 2021 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limbamaternă – proba B

26-27 august 2021 – Evaluarea competenţelor digitale – proba D

30 – 31 august 2021 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

31 august 2021 – Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora12,00 şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00 – 18,00

1-3 septembrie 2021 – Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2021 – Afişarea rezultatelor finale