Informații privind cursurile începând din 26.10.2020

 

Dragi elevi,

Stimați părinți,

Ca urmare a Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind schimbarea scenariului pentru desfășurarea cursurilor la  instituțiile de învățământ din Sibiu, Consiliul de administrație al Colegiului Tehnic Energetic Sibiu a hotărât aprobarea aplicării scenariului ROȘU (cursuri exclusiv online pe platforma școlii), din data de 26.10.2020.

Cursurile se vor desfășura conform orarului, aprobat în C.A., pentru perioada aplicării scenariului ROȘU. La modificarea scenariului vom informa elevii prin profesorii diriginți.

Orarul a fost transmis elevilor de către profesorii diriginți.

Prezența și participarea tuturor elevilor la orele online este obligatorie!

Vă dorim tuturor sănătate!

 

Director,

Volosciuc Sorin Dan

 

 

Informații privind cursurile din zilele de 25, 28 și 29 septembrie 2020

În conformitate cu OMEC 5617/23.09.2020 și regulamentul-cadru din de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEC 5447/31.09.2020, în zilele de 25, 28 și 29 septembrie 2020, cursurile se vor desfășura exclusiv online. Orarul va comunicat de profesorii diriginți !

Director,

Volosciuc Sorin Dan

 

Informații privind începerea anului școlar 2020-2021

În prima zi a anului școlar 2020-2021, luni 14.09.2020, ora 9, se vor prezenta la școală numai elevii claselor a IX-a; desfășurarea activităților de început de an școlar se va face în câte două săli pentru fiecare clasă; acestea vor fi anunțate. Clasele a X-a, a XI-a și a XII-a se vor prezenta la cursuri începând cu data de 15 septembrie 2020 după un program care va fi anunțat de către dirigintele fiecărei clase.

 

Consiliul de Administrație al școlii, după analiza mai multor scenarii de începere a școlii, a hotărât ca în școala noastră să se aplice următorul mod de desfășurare a cursurilor:

·       Clasele a XI-a și a XII-a au fost relocate în săli de clasă și laboratoare în care se poate menține distanța de minim un metru între elevi. De asemenea, a fost realizată și distanțarea fizică între elevi și cadrul didactic.

·       Clasele a IX-a și a X-a, deoarece nu există suficiente săli de clasă de dimensiuni mari, au fost împărțite în două grupe egale care vor veni la școală secvențial, o săptămână o grupă, o săptămână altă grupă. Toate materialele de predare, inclusiv fotografii cu materialul predat, vor fi postate pe platforma educațională electronică a fiecărei clase. Elevii vor avea posibilitatea de a le descărca și de a face lecțiile predate în ziua respectivă.

În funcție de evoluția infectărilor acest mod de desfășurare a cursurilor se va modifica.

Director,

Volosciuc Sorin Dan