COLEGIUL TEHNIC  ENERGETIC SIBIU

Str. Electricienilor nr.1, 550311, Sibiu, România

Tel: 0040.0269.244351, 0040.731359645, Fax: 0040.269.213901

E-mail: sibiuenergetic@yahoo.com;

Web: http://www.energeticsibiu.ro.

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

 

 

BACALAUREAT 2019

SESIUNEA IUNIE –IULIE 2019

Înscrierea candidaților din SERIILE ANTERIOARE

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 20 – 24 mai 2019, la secretariat orele 0900 - 1200

ACTELE NECESARE:

          - Cererea tip – (se va ridica de la secretariat) însoțită de:

          - Copia xerox și original  a certificatului de naștere.

          - Copia xerox a foii matricole pentru cls. IX-XII/(XIII).

          - Copia xerox a cărții de identitate.

          - Copiile xerox a Certificatelor de competențe:

                                                          a) Limba română.

                                                                        b) Limba de circulație internațională

                                                                        c) Digitale

            - Copia xerox și original a certificatului de căsătorie (dacă e cazul).

          - 2 fotografii color mărimea ¾.

 

 

 

                                                                           Secretar Șef,