COLEGIUL TEHNIC  ENERGETIC SIBIU

Str. Electricienilor nr.1, 550311, Sibiu, România

Tel: 0040.0269.244351, 0040.731359645, Fax: 0040.269.213901

E-mail: sibiuenergetic@yahoo.com;

Web: http://www.energeticsibiu.ro.

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

 

 

 

 

 

GRAFICUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT

SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2019

 

 

15 iulie -19 iulie 2019 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

 

26 iulie 2019 – Înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

 

21 august 2019  – Limba și literatura român㠖proba Ea) – probă scrisă

22 august 2019  – Limba și literatura matern㠖 proba Eb) – proba scrisă

23 august 2019  – Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

26 august 2019 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă

27, 28 august 2019 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba  român㠖 proba A

29 august– Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba matern㠖 proba B

30 august – 2 septembrie 2019– Evaluarea competențelor digitale – proba D

2-3 septembrie 2019 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațional㠖 proba C

 

3 septembrie 2019 – Afișarea rezultatelor (până la ora12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00)

3-6 septembrie 2019  – Rezolvarea contestațiilor

7 septembrie 2019  – Afișarea rezultatelor finale